dijous, 31 de gener del 2019

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 2N TRIMESTRE
Les activitats de la programació estan subjectes a canvis. Estem treballant per a que les activitats siguin plantejades pels infants i responguin cada cop més a les necessitats/inquietuds dels diferents grups d'edat. És per això que en algún cas el grup d'edat  pot decidir modificar l'activitat o el taller plantejats per l'educador de bon principi.
Recordem que les activitats NO son obligatòries, participar de les activitats és opcional, cada infant decideix què vol fer.